Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

*

Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học dành cho giáo viên

Đề thi trắc nghiệm học kì 1 địa lý 11 - trung trung tâm GDTX thường xuyên Xuân - Thanh Hóa - bao gồm đáp án (Bấm vào liên kết bên dưới để thiết lập xuống)


*

ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11

MÔN: ĐỊA LÝ

Câu 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm địa lý 11 học kì 1 có đáp án

địa thế căn cứ để phân chia các nước nhà trên trái đất thành hai team nước (phát triển với đang phát triển) là A. Đặc điểm tự nhiên và trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính

B. Đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội

C. Trình độ chuyên môn phát triển kinh tế - thôn hội

D. Đặc điểm tự nhiên và trình độ PTXH

Câu 2. Đặc điểm của những nước đang cải tiến và phát triển là A. GDP trung bình đầu fan thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ quốc tế nhiều. B. GDP bình quân đầu bạn cao, chỉ số HDI ở tầm mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. C. GDP trung bình đầu người thấp, chỉ số HDI tại mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. D. Năng suất lao hễ xã hội cao, chỉ số HDI tại mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

Câu 3. cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của những nước trở nên tân tiến có đặc điểm là A. Khoanh vùng II hết sức cao, khu vực I và III thấp

B. Quanh vùng I hết sức thấp, khoanh vùng II với III cao

C. Khu vực I và III cao, khoanh vùng II thấp

D. Khu vực I vô cùng thấp, khu vực III khôn cùng cao

Câu 4. Trong số các tổ quốc sau đây, đất nước được coi là nước công nghiệp new (NICs) là: A. Hàn Quốc, Xin-ga-po, In-đô-nê-xia, Braxin

B. Xin-ga-po, Thái lan, Hàn Quốc, Ác-hen-ti-na

C. Thái lan, Hàn Quốc, Braxin, Ác-hen-ti-na

D. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Braxin, Ác-hen-ti-na

Câu 5. Trong tổng mức vốn xuất, nhập khẩu của nắm giới, nhóm các nước cải tiến và phát triển chiếm A. 50%

B. 55%

C. Gần 60%

D. Rộng 60%

Câu 6 . dấn xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là A. Giá bán trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ vừa đủ thấp, chỉ số HDI ở tầm mức cao

B. Giá chỉ trị đầu tư ra quốc tế lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI tại mức cao

C. Giá trị chi tiêu ra nước ngoài nhỏ, tuổi thọ vừa đủ cao, chỉ số HDI ở mức cao

D. Giá trị đầu tư chi tiêu ra quốc tế lớn, tuổi thọ vừa đủ cao, chỉ số HDI ở mức thấp

Câu 7. nhận xét đúng tốt nhất về một số đặc điểm kinh tế - làng hội của những nước đang cách tân và phát triển là A. Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ vừa phải thấp, Chỉ số HDI tại mức thấp

B. Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ vừa phải cao, Chỉ số HDI ở tại mức thấp

C. Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ vừa phải thấp, Chỉ số HDI ở mức cao

D. Nợ quốc tế nhiều, tuổi thọ vừa đủ cao, Chỉ số HDI ở tại mức cao

Câu 8.

Xem thêm: Drivers And Utilities For Motherboard Asrock > H81M, Asrock H81M

Bốn technology trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là A. Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, technology năng lượng, technology thông tin.

B. Technology hóa học, công nghệ vật liệu, technology năng lượng, technology thông tin.

C. Công nghệ hóa học, technology sinh học, technology năng lượng, công nghệ vật liệu.

D. Technology điện tử, technology tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

Câu 9. Cuộc cách mạng công nghệ và công nghệ hiện đại được thực hiện vào thời gian A. Thời điểm giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

B. Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

C. Vào giữa thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI

D. Vào cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI

Câu 10. Số người tiêu dùng Internet trên trái đất năm 2006 là A. 1.000 triệu người