✓ sách giáo khoa toán lớp 3

*

Bạn đang xem: ✓ sách giáo khoa toán lớp 3

• Đọc, viết, so sánh những số có 3 chữ số • Cộng, trừ các số gồm 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng những số có tía chữ số (có lưu giữ một lần) • luyện tập trang 6 • Trừ những số có ba chữ số (có lưu giữ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập những bảng phân tách • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • luyện tập trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang 20 • Nhân số có hai chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số tất cả hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng chia 6 • luyện tập trang 25 • tìm kiếm một trong các phần bằng nhau của một vài • rèn luyện trang 26 • phân tách số gồm hai chữ số đến số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép phân tách hết và phép chia có dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một trong những lên các lần • luyện tập trang 34 • Bảng chia 7 • luyện tập trang 36 • giảm đi một vài lần • luyện tập trang 38 • search số phân chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm • luyện tập trang 46 • thực hành thực tế đo độ lâu năm • thực hành thực tế đo độ dài (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • câu hỏi giải bởi hai phép tính • việc giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có tía chữ số cùng với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số khủng gấp mấy lần số nhỏ bé • rèn luyện trang 58 • Bảng phân tách 8 • luyện tập trang 60 • đối chiếu số nhỏ xíu bằng một trong những phần mấy số to • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • luyện tập trang 69 • phân tách số bao gồm hai chữ số đến số gồm một chữ số • phân tách số gồm hai chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số có cha chữ số mang lại số tất cả một chữ số • phân chia số có ba chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • trình làng bảng nhân • trình làng bảng phân chia • rèn luyện trang 76 • rèn luyện chung trang 77 • làm cho quen cùng với biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: các số mang lại 10 000


• những số có bốn chữ số • luyện tập trang 94 • những số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm ngơi nghỉ giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • rèn luyện trang 99 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, bán kính • Nhân số tất cả bốn chữ số với số có một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • phân tách số có bốn chữ số đến số tất cả một chữ số • phân chia số bao gồm bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số tất cả bốn chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • làm cho quen với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành xem đồng hồ • thực hành xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài toán liên quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền vn • luyện tập trang 132 • có tác dụng quen với thống kê số liệu • làm cho quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: những số mang lại 100 000


Xem thêm: Tinh Yêu Và Cuộc Sống

• những số gồm năm chữ số • rèn luyện trang 142 • các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh các số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số cùng với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân tách số tất cả năm chữ số cho số gồm một chữ số • chia số tất cả năm chữ số mang đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang đến 10 000 •Chương 4: các số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm