HỆ THỐNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 7

Để giúp các bạn học sinh thuận lợi tổng hợp kỹ năng và kiến thức tiếng Anh cùng đạt tác dụng cao trong học tập tập. Vì chưng thế, từ bây giờ anh ngữ glamourla.vn sẽ tổng hợp kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 7 nhằm hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn.

Bạn đang xem: Hệ thống kiến thức tiếng anh lớp 7

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

1. Tự chỉ số lượng:

a lot of + N đếm được và không đếm đượclots of + N đếm được với không đếm đượcmany + N danh từ đếm được số nhiềumuch + N ko đếm được

Ex: She has lots of / many books.

There is a lot of / much water in the glass.

2. Câu so sánh:

a. So sánh hơn:

Tính từ bỏ ngắn: S + be + adj + er + than ….. I am taller than Tính trường đoản cú dài: S + be + more + adj + than …. My school is more beautiful than your school.

b. So sánh nhất:

Tính trường đoản cú ngắn: S + be + the + adj + est ….. He is the tallest in hisTính từ bỏ dài: S + be + the most + adj …. My school is the most

c. Một số trong những từ so sánh bất qui tắc:

good / well better the bestbad worse the worst

3. Trường đoản cú nghi vấn:

what: dòng gìwhere:ở đâuwho: aiwhy: tại saowhen: khi nàohow: như vậy nàohow much: giá chỉ bao nhiêuhow often: hỏi tần suấthow long: bao lâuhow far: bao xawhat time: mấy giờhow much + N không đếm được: gồm bao nhiêuhow many + N đếm được số nhiều: tất cả bao nhiêu

4. Thì

Thì

Cách dùngDấu hiệu

Ví dụ

SIMPLE PRESENT

(Hiện tại đơn)

 

– to be: thì, là, ở

KĐ: S + am / is / are

– có một thói quen ở hiện tại

– duy nhất sự thật, một chân lí.

– always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần),– She often gets up at 6 am.

– The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở phía Đông)

PĐ: S + am / is / are + not NV: Am / Is / Are + S …?

– Động từ thường: KĐ: S + V1 / V(s/es)

PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1 NV: vì / Does + S + V1 …?

twice (hai lần)
PRESENT CONTINUOUS

(Hiện trên tiếp diễn) KĐ: S + am / is / are + V-ing

PĐ: S + am / is / are + not + V-ing

 

NV: Am / Is /Are + S + V-ing?

– hành vi đang diễn ra ở hiện tại tại.– at the moment, now, right now, at present

– Look! Nhìn kìa

– Listen! Lắng nghe kìa

– Now, we are learning

English.

– She is cooking at the moment.

SIMPLE PAST

(Quá khứ đơn)

 

To be:

KĐ: I / He / She / It + was You / We / They + were

PĐ: S + wasn’t / weren’t NV: Was / were + S …?

 

Động tự thường: KĐ: S + V2 / V-ed

PĐ: S + didn’t + V1 NV: Did + S + V1 ….?

– hành động xảy ra và dứt trong vượt khứ.– yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …– She went to London last year.

Xem thêm: Cách Tính Tiền Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần Mới Nhất 2021, Hệ Thống Tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần

– Yesterday, he walked

to school.

SIMPLE FUTURE

(Tương lai đơn)

 

KĐ: S + will / shall + V1 I will = I’ll

PĐ: S + will / shall + not + V1 (won’t / shan’t + V1)

 

NV: Will / Shall + S + V1 …?

– hành vi sẽ xảy ra trong tương lai– tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….– He will come back tomorrow.

– We won’t go to school next Sunday.

Các chúng ta cũng có thể xem những video clip bài giảng dưới đây để hấp thu kiến thức tác dụng hơn nhé:

;Thì lúc này Đơn 

Thì lúc này Tiếp Diễn 

Thì quá Khứ Đơn 

Thì sau này Đơn 

* một số trong những động tự bất qui tắc khi phân tách quá khứ đơn:

Nguyên mẫu

Quá khứ

Nghĩa

– be– was / were– thì, là, ở
– go– went– đi
– do– did– làm
– have– had– có
– see– saw– quan sát thấy
– give– gave– cho
– take– took– lấy
– teach– taught– dạy
– eat– ate– eaten
– send– sent– gửi
– teach– taught– dạy
– think– thought– nghĩ
– buy– bought– mua
– cut– cut– cắt, chặt
– make– made– làm
– drink– drank– uống
– get– got– có, lấy
– put– put– đặt, để
– tell– told– kể, bảo
– little– less– không nhiều hơn

5. Số máy tự:

– first– eleventh– twenty-first
– second– twelfth– twenty-second
– third– thirteenth– twenty-third
– fourth– fourteenth– twenty-fourth
– fifth– fifteenth– twenty-fifth
– sixth– sixteen– ……………
– seventh– seventeenth– …………..
– eighth– eighteenth– …………..
– ninth– nineteenth– …………..
– tenth– twentieth– thirtieth

6. Câu cảm thán:What + a / an + adj + N!

Ex:

What a beautiful house!

What an expensive car!

*

7. Giới từ

chỉ địa điểm chốn:

on – next to

in (tỉnh, thành phố) – behind

under – in front of

near (gần) – beside (bên cạnh)

to the left / the right of – between

on the left (bên trái) – on the right (bên phải)

at the back of (ở cuối …) – opposite

on + tên đường

at + số nhà, tên đường

chỉ thời gian:

at + giờ – in + tháng, mùa, năm

on + thứ, ngày – from …to

after (sau khi) – before (trước khi)

Ex: at 6 o’clock

in the morning / in the afternoon / in the evening in August, in the autumn, in 2012

on Sunday, on 20th July from Monday khổng lồ Saturday

chỉ phương tiện đi lại giao thông:

by; on

Ex: by car; by train, by plane

on foot.

8. Câu đề nghị:

Let’s + V1Should we + V1 …Would you like to + V-ing …?Why don’t you + V-ing …?What about / How about + V-ing …?

Ex: What about watching TV?

Câu trả lời: 

– Good idea. / Great (tuyệt) / OK / – I’d love to.

– I’m sorry, I can’t.

Ex: Let’s go to the cinema.

Should we play football?

Would you like to go swimming?

9. Lời giải đáp (chỉ đường):

Could you please show me / tell me the way lớn the ….., please?Could you tell me how lớn get to the ….?go straight (ahead) đi thẳngturn right / turn left quẹo nên / quẹo tráitake the first / second street on the right / on the left quẹo yêu cầu / trái ở con đường thứ nhất / thiết bị hai

Ex:

– Excuse me. Could you show me the way lớn the supermarket, please?

– OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in front of you

10. Hỏi giờ :

What time is it?

What’s the time?

Do you have the time?

Giờ đúng: It’s + giờ + phútGiờ hơn: It’s + phút + past + giờ hoặc It’s + giờ + phútGiờ kém: It’s + phút + khổng lồ + tiếng hoặc It’s + giờ + phút

11. Mất bao lâu nhằm làm gì:

How long does it take + (O) + khổng lồ V => It takes + (O) + thời hạn + to lớn V…

Ex: How long does it take you to vày this homework?

12. Hỏi về khoảng cach:

How far is it from ………………to ……………?

=> It’s about + khoảng tầm cách

13. Cách nói ngày tháng :

Tháng + ngày

Hoặc the + ngày + of + tháng

Ex: May 8th

the 8th of May

14. Have fun + V_ing : Làm việc gì một cách vui vẻ

15. Hỏi giá tiền :

How much + is / are + S ? => S + is / are + giá tiền