Cam Kết Chi Là Gì

mang đến tôi hỏi về pháp luật về thủ tục khẳng định chi? hồ sơ với trình từ đề nghị cam kết chi ngân sách công ty nước qua Kho bội bạc Nhà nước quy định như thế nào? Điều kiện thực hiện cam kết chi được quy định như vậy nào?
*
Nội dung thiết yếu

Cam kết bỏ ra là gì?

Theo khoản 11 Điều 3 Nghị định 11/2020/NĐ-CP công cụ về cam đoan chi như sau:

"11. Cam đoan chi: là việc những đơn vị sử dụng túi tiền nhà nước khẳng định sử dụng dự trù chi giá cả thường xuyên được ship hàng năm (có thể một trong những phần hoặc cục bộ dự toán được giao vào năm) hoặc kế hoạch vốn chi tiêu được phục vụ năm (có thể một trong những phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn được giao vào năm) để giao dịch thanh toán cho phù hợp đồng đã được ký giữa đơn vị chức năng sử dụng chi tiêu nhà nước với bên cung cấp."

*

Hồ sơ và trình trường đoản cú đề nghị cam kết chi ngân sách công ty nước qua Kho bạc bẽo Nhà nước quy định như vậy nào?

Hồ sơ với trình từ bỏ đề nghị khẳng định chi ngân sách đơn vị nước qua Kho bạc tình Nhà nước quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 11/2020/NĐ-CP giải pháp như sau:

(1) yếu tắc và con số hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

Trường hợp đề nghị cam kết chi: dự trù năm (đối với bỏ ra thường xuyên), planer vốn chi tiêu năm (đối với chi đầu tư) được cấp gồm thẩm quyền giao; giấy đề nghị khẳng định chi ngân sách chi tiêu nhà nước; hòa hợp đồng (gửi một lần khi có phát sinh hoặc gắng đổi).

Bạn đang xem: Cam kết chi là gì

Trường hợp đề nghị điều chỉnh cam kết chi: dự toán năm (đối với chi tiếp tục nếu có điều chỉnh), kế hoạch vốn đầu tư chi tiêu năm (đối cùng với chi đầu tư nếu gồm điều chỉnh) được cấp có thẩm quyền giao; thích hợp đồng (nếu gồm điều chỉnh); giấy điều chỉnh khẳng định chi túi tiền nhà nước.

+ con số hồ sơ: số lượng của từng thành phần hồ nước sơ biện pháp tại điểm a khoản 4 Điều này là 01 bản (bản chính hoặc bản sao y phiên bản chính). Riêng giấy kiến nghị hoặc điều chỉnh cam đoan chi giá thành nhà nước là 02 bản gốc.

Đối với trường thích hợp gửi làm hồ sơ qua Trang thông tin thương mại & dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, các thành phần hồ sơ đề nghị được ký chữ cam kết số theo quy định.

(2) phương thức thực hiện:

+ gửi hồ sơ cùng nhận công dụng trực tiếp tại trụ sở Kho bạc bẽo Nhà nước.

+ giữ hộ hồ sơ với nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ thương mại công của Kho bạc bẽo Nhà nước vào trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch thanh toán điện tử cùng với Kho bạc Nhà nước (đơn vị truy vấn và thực hiện theo gợi ý trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bội nghĩa Nhà nước).

(3) Trình từ thực hiện:

+ Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước giữ hộ hồ sơ đề nghị cam kết chi hoặc đề nghị điều chỉnh cam đoan chi tới Kho bội nghĩa Nhà nước chỗ giao dịch.

+ Kho bạc Nhà nước triển khai kiểm tra tính thích hợp lệ, hòa hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bảo vệ đúng chế độ quy định, Kho bội nghĩa Nhà nước có tác dụng thủ tục cam đoan chi với gửi 01 liên giấy ý kiến đề xuất hoặc điều chỉnh cam kết chi có chứng thực của Kho bội nghĩa Nhà nước cho đơn vị bằng văn bạn dạng giấy hoặc qua Trang thông tin thương mại & dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước. Trường đúng theo hồ sơ không bảo đảm đúng cơ chế quy định, Kho tệ bạc Nhà nước gửi thông báo từ chối cam đoan chi giá thành nhà nước cho đơn vị chức năng (trong đó nêu rõ tại sao từ chối) bởi văn phiên bản giấy hoặc qua Trang thông tin thương mại dịch vụ công của Kho bội nghĩa Nhà nước.

(4) Thời hạn giải quyết: trong vòng 01 ngày có tác dụng việc, kể từ thời điểm Kho bội nghĩa Nhà nước thừa nhận đủ hồ sơ vừa lòng lệ, hợp pháp của đơn vị.

Xem thêm: Top 20 Giá Trứng Cút Hiện Nay, Giá Trứng Cút Lộn Hiện Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chục

Điều kiện thực hiện cam đoan chi được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 89/2021/TT-BTC qui định về điều kiện thực hiện cam đoan chi như sau:

Các khoản đưa ra của đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu được thực hiện cam đoan chi khi gồm đủ những điều khiếu nại sau:

- Đề nghị cam kết chi của đơn vị sử dụng túi tiền phải đầy đủ các chỉ tiêu thông tin theo Mẫu điều khoản tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và đảm bảo tính pháp lý, chũm thể:

+ Dấu, chữ ký trên giấy đề nghị cam kết chi NSNN, điều chỉnh cam đoan chi NSNN khớp đúng với chủng loại dấu và chủng loại chữ cam kết đăng ký thanh toán tại Kho bội bạc Nhà nước và bảo đảm an toàn còn hiệu lực.

+ vừa lòng đồng thực hiện cam đoan chi phải đảm bảo an toàn tính pháp luật và hiệu lực thực thi hiện hành của vừa lòng đồng.

- Số tiền đề nghị cam đoan chi không vượt quá dự toán hoặc kế hoạch vốn được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền giao còn được phép sử dụng.

Trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán chi phí nhà nước và phương án phân bổ túi tiền nhà nước không được Quốc hội, Hội đồng quần chúng. # quyết định, Kho bạc tình Nhà nước triển khai kiểm soát cam đoan chi trên cơ sở dự trù tạm cấp túi tiền nhà nước của đơn vị chức năng sử dụng ngân sách đối với các nhiệm vụ đưa ra không thể trì hoãn được theo khí cụ của Luật ngân sách chi tiêu nhà nước và những văn bạn dạng quy phi pháp luật hiện nay hành.

Trường hợp bỏ ra ứng trước dự toán giá cả nhà nước năm sau, Kho bạc Nhà nước triển khai kiểm soát cam kết chi bên trên cơ sở dự trù ứng trước được cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền giao.

- Đề nghị cam kết chi năm giá thành hiện hành của đơn vị chức năng sử dụng túi tiền phải gửi cho Kho bạc tình Nhà nước chậm nhất đến hết ngày 25 mon 01 năm sau.

- Có vừa đủ hồ sơ đề nghị cam đoan chi theo như đúng quy định và dự toán, chiến lược vốn đã làm được nhập, phê chăm sóc trên hệ thống TABMIS.

Trên đó là những quy đinh luật pháp liên quan đến khẳng định chi chi phí mà bạn quan tâm.


- Nội dung nội dung bài viết chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo; - nội dung bài viết có thể được sưu tầm từ không ít nguồn khác nhau; - Điều khoản được áp dụng rất có thể đã hết hiệu lực tại thời khắc bạn đang đọc;