Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 9 Theo Từng Dạng Có Giải


Spinning Đang thiết lập tài liệu...
mua file Word
cài đặt file PDF
Tài liệu này miễn phí sở hữu xuống

Xem hướng dẫn


0 bạn hãy đăng nhập để review cho tư liệu này
Bồi dưỡng HSG toán 9 CHUYÊN ĐỀ -BỒI DƯỠNG HS GIỎI TOÁN 9-HỆ THỐNG BÀI TUYỂN CHỌN VÀ LỜI GIẢI TIẾT.doc
*
0

5 - Rất bổ ích 0


4 - xuất sắc 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm gật đầu đồng ý 0


1 - Không có lợi 0


Mô tả


CHUYÊN ĐỀ : BỒI DƯỠNG HS GIỎI TOÁN 9

HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN

PHẦN I: ĐỀ BÀI

1.

Bạn đang xem: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 theo từng dạng có giải

chứng tỏ

7

là số vô tỉ.

2. a) minh chứng : (ac + bd)

2

+ (ad – bc)

2

= (a

2

+ b

2

)(c

2

+ d

2

)

b) chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki : (ac + bd)

2

≤ (a

2

+ b

2

)(c

2

+ d

2

)

3. đến x + y = 2. Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức : S = x

2

+ y

2

.

4. a) đến a ≥ 0, b ≥ 0. Minh chứng bất đẳng thức Cauchy :

a

b

ab

2

.

b) cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng :

bc

ca

ab

a

b

c

a

b

c

 

c) mang đến a, b > 0 với 3a + 5b = 12. Tìm giá bán trị lớn số 1 của tích phường = ab.

5. mang lại a + b = 1. Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức : M = a

3

+ b

3

.

6. mang lại a

3

+ b

3

= 2. Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức : N = a + b.

7. mang lại a, b, c là những số dương. Chứng minh : a

3

+ b

3

+ abc ≥ ab(a + b + c)

8. Tìm contact giữa những số a và b biết rằng :

a

b

a

b

9. a) minh chứng bất đẳng thức (a + 1)

2

≥ 4a

b) đến a, b, c > 0 và abc = 1. Chứng minh : (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8

10. minh chứng các bất đẳng thức :

a) (a + b)

2

≤ 2(a

2

+ b

2

)

b) (a + b + c)

2

≤ 3(a

2

+ b

2

+ c

2

)

11. Tìm những giá trị của x sao cho :

a) | 2x – 3 | = | 1 – x |

b) x

2

– 4x ≤ 5

c) 2x(2x – 1) ≤ 2x – 1.

12. Tìm các số a, b, c, d biết rằng : a

2

+ b

2

+ c

2

+ d

2

= a(b + c + d)

13. đến biểu thức M = a

2

+ ab + b

2

– 3a – 3b + 2001. Với cái giá trị như thế nào của a cùng b thì M

đạt giá trị nhỏ nhất ? Tìm giá bán trị nhỏ nhất đó.

Xem thêm: Sữa Dưỡng Thể Có Tác Dụng Gì, 10 Công Dụng Tuyệt Vời Của Sữa Dưỡng Thể

14. cho biểu thức p. = x

2

+ xy + y

2

– 3(x + y) + 3. CMR giá trị nhỏ nhất của phường bằng 0.

15. minh chứng rằng không tồn tại giá trị làm sao của x, y, z vừa lòng đẳng thức sau :

x

2

+ 4y

2

+ z

2

– 2a + 8y – 6z + 15 = 0

16. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

2

1

A

x

4x

9

17. So sánh các số thực sau (không cần sử dụng máy tính) :

a)

7

15 với 7

b)

17

5

1 và

45

c)

23

2 19

27

3

d)

3

2 và

2

3

18. Hãy viết một vài hữu tỉ và một số trong những vô tỉ lớn hơn

2

nhưng nhỏ dại hơn

3

19. Giải phương trình :

2

2

2

3x

6x

7

5x

10x

21

5

2x

x

 

.

20. Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức A = x

2

y với các điều kiện x, y > 0 cùng 2x + xy = 4.

21. đến

1

1

1

1

S

....

...

1.1998

2.1997

k(1998

k

1)

1998

1

.

Hãy đối chiếu S và

1998

2.

1999

.

22. minh chứng rằng : trường hợp số tự nhiên a không hẳn là số chính phương thì

a

là số vô

tỉ.

23. cho các số x và y cùng dấu. Chứng minh rằng :

a)

x

y

2

y

x

1.

Nhóm tư liệu word chất và rất đẹp (Toán Word thcs ) liên kết nhóm

https://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=share

1

Giải bài 15 trang 51 SGK Toán 9 tập 1 chi tiết nhất


tinh lọc bài tập về tứ giác nội tiếp Lớp 9 (Có lời giải)


77 vấn đề giải phương trình bậc 2 chứa tham số m | Hay tuyệt nhất


Giải bài bác 31 trang 79 SGK Toán 9 (Tập 2) chi tiết nhất


Giải Toán 9 bài bác 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp)


Giải bài 41 trang 128 SGK Toán 9 (Tập 1) cụ thể nhất


Giải Toán 9 bài bác 3: Giải hệ phương trình bằng phương thức thế


Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số - Toán 9


Giải Toán 9: Ôn tập chương 2 (Đại số) đầy đủ nhất


Giải bài bác 29 trang 59 SGK Toán 9 (Tập 1) chi tiết nhất


Giải bài xích 27 trang 58 SGK Toán 9 (Tập 1) chi tiết nhất


Giải bài 26 trang 115 SGK Toán 9 (Tập 1) cụ thể nhất


Giải Toán 9 bài xích 4: Đường thẳng tuy nhiên song và mặt đường thằng cắt nhau


Giải Toán 9 bài xích 18 trang 110 (Tập 1) chi tiết nhất


Giải bài bác 12 trang 106 SGK Toán 9 (Tập 1) cụ thể nhất


Giải Toán 9 bài xích 2: Đường kính cùng dây của con đường tròn


Giải bài xích tập Toán 9 - Ôn tập chương 1 không thiếu


các chủ đề toán thực tế lớp 9 xuất xắc và khó khăn


bồi dưỡng HSG toán 9 CHUYÊN ĐỀ -BỒI DƯỠNG HS GIỎI TOÁN 9-HỆ THỐNG BÀI TUYỂN CHỌN VÀ LỜI GIẢI TIẾT.doc


tu dưỡng HSG toán 9 Tài liệu chăm Toán 20THCS.docx