BÀI TẬP CHƯƠNG 2 SINH HỌC 12

Chương 1 với chương 2 là nội dung kiến thức và kỹ năng trọng chổ chính giữa trong sinh học 12. Trong bài xích này chúng ta áp dụng con kiến thức triết lý để giải quyết và xử lý các dạng bài tập cơ bạn dạng và cải thiện trong 2 chương.


*

A. Lý thuyết

I. Kiến thức chương 1

Gen và những cơ chế di truyền: nhân song ADN, phiên mã dịch mãCấu trúc gene và cơ chế điều hòa genCác đổi mới dị: đột biến gen, tự dưng biến NST

II. Kiến thức chương 2

Quy pháp luật di truyền của Menđen: quy khí cụ phân li, quy lao lý phân li độc lậpTương tác gene và ảnh hưởng đa hiệu của genLiên kết gen và hoán vị genDi truyền liên kết với giới tính cùng di truyền ngoài nhân

Câu 1 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học 12

Dưới phía trên là 1 phần trình từ bỏ nuclêôtit của một mạch trong gen

3".... TATGGGXATGTAATGGGX .... 5"

a) Hãy xác định trình từ bỏ nuclêôtit của:

Mạch ADN bổ sung trong ren với mạch nói trên.mARN được phiên mã tự mạch khuôn trên.

Bạn đang xem: Bài tập chương 2 sinh học 12

b) bao gồm bao nhiêu côđon vào mARN?

c) Liệt kê các bộ bố đối mã cùng với mỗi những côđon đó.


Câu 2 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

a) những côđon làm sao trong mARN mã hoá glixin?

b) tất cả bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với mỗi côđon hãy viết bộ cha đối mã vấp ngã sung.

c) khi côđon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin nào được bổ sung vào chuỗi pôlipeptit?


Câu 3 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học 12

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

- G G X T A G X T G X T T X T T T G G G G A -

- X X G A T X G A X G A A G A A A X X X X T -

Mạch nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bởi hướng đúng của chính nó (5’ → 3’ tốt 3’ → 5’).


Câu 4 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học 12

Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng những axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA

a. Từng nào côđon cần cho việc đặt những axit amin này vào mã hoá mang đến chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hòa hợp đó?

b. Viết trình tự những nuclêôtit khớp ứng trên mARN.


Câu 5 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Một đoạn mARN có trình tự những nuclêôtit như sau:

... XAUAAGAAUXUUGX....

a. Viết trình tự nuclêôtit của ADN đã tạo nên đoạn mARN này.

b. Viết 4 axit amin rất có thể được dịch mã tự điểm bắt đầu cùa đoạn mARN trên.

c. Cho rằng đột biến sửa chữa nuclêôtit xảy ra trong ADN ban sơ làm mang lại nuclêôtit đồ vật 3 là u của mARN được thay bởi G:

5""..... XAG* AAGAAỨXUUGX..T,.. .3""

Hãy viết trình từ bỏ axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng đúng theo từ đoạn gene bị đổi khác trên.

d. Cho rằng việc bổ sung cập nhật thêm 1 nuclêôtit xẩy ra trong ADN lúc đầu làm cho G được bổ sung thêm vào giữa nuclêôtit vật dụng 3 với thứ 4 của mARN này:

.....XAUG*AAGAAUXUUGX....

Hãy viết trình từ bỏ axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp từ đoạn ren bị đổi khác trên.

e. Trên đại lý những thông tin ở (c) với (d), loại bỗng dưng biến làm sao trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên prôtêin được dịch mã (thay ráng nuclêôtit giỏi thêm nuclêôtit)? Giải thích.


=> Xem trả lời giải

Câu 6 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến rất có thể tạo ra tối đa từng nào loại thể cha ở loài này? 


=> Xem lý giải giải

Câu 7 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học tập 12

Giả sử rằng sinh hoạt cây cà độc dược thuộc loại thể bố nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của những NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo hình dáng hai NST số 2 bắt đôi với nhau với NST số 2 còn sót lại đứng một mình). Trả sử sự phối kết hợp và phân li giữa các NST xảy ra trọn vẹn ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu loại cây con rất có thể đtrợc có mặt và mỗi một số loại chiếm tỉ lệ từng nào khi cây bố nhiễm bên trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội binh thường.

Xem thêm: Cách Kết Nối Điện Thoại Với Amply, Rất Đơn Giản


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 8 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh học 12

Bộ lưỡng bội NST của một loài sinh vật dụng 2n = 24.

a. Bao gồm bao nhiêu NST được dự kiến ở thể solo bội, thể tam bội và thể tứ bội?

b. Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là nhiều bội lẻ, dạng nào là nhiều bội chẵn?

c. Nếu chính sách hình thành những dạng đa bội trên.


=> Xem giải đáp giải

Câu 9 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho biết rằng, có 2 loài chuối không giống nhau: chuối rừng lưỡng bội cùng chuối nhà trồng tam bội. Ở đều loài này, gen A xác định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a xác định thân thấp. Lúc gây hốt nhiên biến nhân tạo, tín đồ ta thu được một trong những dạng tứ bội và những dạng này chỉ tạo những giao tử lưỡng bội có khả năng sống.

a. Xác định tác dụng phân li về kiểu dáng gen và kiểu hình ờ các phép lai sau:

 Aaaa x Aaaa

 AAaa x AAaa

b. Hãy cho thấy thêm một sổ sệt điểm đặc trưng khác nhau làm việc chuối rừng và chuối nhà.

c. Thử giải thích xuất phát và quá trình lộ diện chuối nhà.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 1 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Bệnh phêninkêtô niệu ngơi nghỉ người là do một gen lặn vị trí NST thường phương pháp và di truyền theo quy mức sử dụng Menđen. Một người bầy ông có cô em gái bị bệnh lấy một người bà xã có tín đồ anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này khiếp sợ con mình sinh ra có khả năng sẽ bị bệnh. Hãy tính phần trăm để cặp vợ ông xã này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài fan em ông chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vk và bên ông xã không còn ai khác bị bệnh.


=> Xem giải đáp giải

Câu 2 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Trong phép lai giữa hai cá thể có phong cách gen sau đây:

AaBbCcDdEe x aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng không giống nhau nằm trên những cặp NST tương đương khác nhau. Hãy cho biết:

a. Tỉ lệ thành phần đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b. Tỉ lệ thành phần đời con bao gồm kiểu hình giống chị em là bao nhiéu?

c. Tỉ lệ thành phần đời con bao gồm kiểu gen giống bố là bao nhiêu?


=> Xem trả lời giải

Câu 3 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Bệnh mù màu đỏ và xanh lục ở người là vì một gene lãn liên kết với NST X. Một phụ nữ bình thường có bố bị mù màu rước mội người ông chồng bị mù màu.

a. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ ck này là con trai bị bệnh dịch mù color là bao nhiêu?

b. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ ông chồng này là đàn bà bị căn bệnh mù color là bao nhiêu?


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 4 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học tập 12

Người ta lai một bé ruồi loại mắt nâu với cánh ngắn, đem từ chiếc ruồi thuần chủng cùng với một bé ruồi đực thuần chủng gồm mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu dường như sau: toàn bộ ruồi cái gồm mắt đỏ, cánh nhiều năm còn tổng thể ruồi đực gồm mắt đỏ tuy nhiên cánh ngắn.

Cho những con ruồi đực và mẫu F1 giao hợp naẫu nhiên cùng với nhau người ta thu được F2 với tỉ lệ dạng hình hình cả ở nhì giới như sau:

3/8 đôi mắt đỏ, cánh dài.3/8 đôi mắt đỏ, cánh ngắn.1/8 mắt nâu, cánh dài.1/8 mắt nâu, cánh ngắn.

Từ tác dụng lai nói bên trên hãy khẳng định kiểu gen của ruồi bố, mẹ. F1 và các con ruồi F2.

Biết rằng từng tính trạng được khí cụ bởi một gen.


=> Xem giải đáp giải

Câu 5 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học tập 12

Nếu bao gồm hai mẫu ruồi giấm thuần chúng, một dòng có kiểu hình mát nủu cùng một dòng có kiểu hình mắt đỏ son. Làm thế nào rất có thể biết được lôcut gen công cụ tính trạng màu đôi mắt này là nẳm bên trên NST thường, NST nam nữ X hay trong ti thể?


=> Xem trả lời giải

Câu 6 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học 12

Lai hai loại cây thuần chủng đều phải có hoa white với nhau, fan ta thu được thế hệ sau 100% số lượng km con tất cả hoa màu đò. Từ hiệu quả lai này ta rất có thể rút ra kết luận gì?

A. Các alen giải pháp hoa trắng ở cả 2 dòng cây phụ huynh là alen cùng với nhau.

B. Màu hoa đỏ xuất hiện là do tác dụng của sự can dự cộng gộp.

C. Những alen khí cụ hoa trắng ở 2 dòng cây phụ huynh là ko alen cùng với nhau.

D. Bọn họ chưa thể đúc kết được kết luận gì.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 7 (chương 2): Đối với những loài sinh sản hữu tính, bố hoặc chị em di truyền toàn thể sang cho con là:

A. Tính trạng

B. Hình dạng hình

C. Loại gen

D. Alen


=> Xem chỉ dẫn giải
Nội dung đon đả khác
Trắc nghiệm sinh học tập 12 bài bác 15: bài xích tập chương 1 cùng chương 2 (P2)

Bình luận


Giải bài tập phần đa môn không giống
Giải sgk lớp 12
Soạn văn 12 tập 1
Soạn văn 12 tập 2
Soạn văn 12 tập 1 giản lược
Soạn văn 12 tập 2 giản lược
Giải sgk tích lớp 12
Giải sgk hình học lớp 12
Giải sgk hoá học 12
Giải sgk GDCD 12
Giải sgk sinh học tập 12
Giải sgk lịch sử 12
Giải sgk thứ lí 12
Giải sgk địa lí 12
Giải sgk tiếng Anh 12
Giải sgk giờ đồng hồ Anh 12 - mới
Trắc nghiệm lớp 12
Trắc nghiệm ngữ văn 12
Trắc nghiệm toán 12
Trắc nghiệm đồ lý 12
Trắc nghiệm sinh học tập 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12
Trắc nghiệm lịch sử 12
Trắc nghiệm hóa học 12
Trắc nghiệm GDCD 12
Trắc nghiệm địa lý 12
Đề thi lớp 12
Đề thi ngữ văn 12
Đề thi vật dụng Lý 12
Đề thi Hoá học tập 12
Đề thi Địa lí 12
Đề thi Sinh học 12
Đề thi lịch sử hào hùng 12
Đề thi giờ Anh 12
siêng đề lớp 12
Chuyên đề Sinh 12
Chuyên đề Toán 12
Chuyên đề Hoá 12
Chuyên đề Địa lí 12
Chuyên đề ngữ văn 12

Tài liệu tham khảo lớp 12


Tập bạn dạng đồ địa lí 12
Tuyển tập văn mẫu 12
Giáo án lớp 12
Giáo án ngữ văn 12
Giáo án đại số 12
Giáo án hình học 12
Giáo án địa lý 12
Giáo án lịch sử dân tộc 12
Giáo án công dân 12
Giáo án tiếng Anh 12
Giáo án đồ lý 12
Giáo án sinh học 12
Giáo án chất hóa học 12
Giáo án công nghệ 12
Giáo án tin học 12
*

Kết nối: